ثبت 24

آنلاین و در 24 ساعت شبانه روز هاست و دامنه خود را تهیه نمایید!

مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
هاست لینوکس - 2 گیگابایت - Plan E - -

ترنسفر ماهیانه 15 گیگابایت
سایت افزوده نامحدود
پارک دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

هاست لینوکس - ۱ گیگابایت - Plan D -

ترنسفر ماهیانه ۱۰ گیگابایت
سایت افزوده نامحدود
پارک دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

هاست لینوکس - ۵۰۰ مگابایت - Plan C -

ترنسفر ماهیانه ۵ گیگابایت
سایت افزوده نامحدود
پارک دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

هاست لینوکس - 300 مگابایت - Plan B -

ترنسفر ماهیانه 3 گیگابایت
سایت افزوده نامحدود
پارک دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

هاست لینوکس ۲۰۰ مگابایت - Plan A -

ترنسفر ماهیانه ۲ گیگابایت
سایت افزوده نامحدود
پارک دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (3.226.72.118) در سیستم ثبت خواهد شد.